Season 33 - 1v1 AutoMM

Unit Produced Lost Kills K/D Ratio Avg Life Avg Longest Life Avg Shortest Life Minerals Lost Vespene Lost
1 1 3 3.00 04:40 04:40 04:40 100 25
Adept
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 1 1 3 3.00 3 04:40 04:40 04:40

Kills

1

1

1

18 14 18 1.29 02:27 08:30 00:09 0 0
Archon
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 18 14 18 1.29 3 02:27 08:30 00:09

Kills

10

6

2

8 0 76 - 09:29 09:44 08:58 0 0
Colossus
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 8 0 76 - 14 09:29 09:44 08:58

Kills

38

24

4

2

8

52 52 66 1.27 00:49 02:05 00:05 2,600 7,800
Hightemplar
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 52 52 66 1.27 9 00:49 02:05 00:05

Kills

2

38

26

8 6 44 7.33 04:45 12:51 00:12 1,500 600
Immortal
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 8 6 44 7.33 16 04:45 12:51 00:12

Kills

22

14

4

4

6 2 0 0.00 08:16 12:32 01:28 50 150
Observer
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 6 2 0 0.00 0 08:16 12:32 01:28

Kills

0 0 0 - 00:00 00:00 00:00 0 0
Phoenix
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life

Kills

158 34 0 0.00 11:51 16:27 00:55 1,700 0
Probe
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 158 34 0 0.00 0 11:51 16:27 00:55

Kills

8 6 16 2.67 05:53 13:04 01:47 300 600
Sentry
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 8 6 16 2.67 4 05:53 13:04 01:47

Kills

2

6

2

6

76 48 128 2.67 04:26 08:42 00:06 6,000 2,400
Stalker
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 76 48 128 2.67 9 04:26 08:42 00:06

Kills

56

24

2

2

6

30

8

2 0 0 - 08:51 08:51 08:51 0 0
Warpprism
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 2 0 0 - 0 08:51 08:51 08:51

Kills

138 136 82 0.60 01:19 08:30 00:01 13,600 0
Zealot
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 138 136 82 0.60 3 01:19 08:30 00:01

Kills

36

30

6

10

4 4 7 1.75 00:50 01:15 00:09 600 600
Cyclone
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvT 4 4 7 1.75 3 00:50 01:15 00:09

Kills

3

1

3

2 2 0 0.00 00:13 00:13 00:13 200 0
Hellion
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvT 2 2 0 0.00 0 00:13 00:13 00:13

Kills

94 72 40 0.56 01:50 06:26 00:00 3,600 0
Marine
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvT 94 72 40 0.56 3 01:50 06:26 00:00

Kills

2

2

36

8 4 0 0.00 02:48 04:54 00:41 400 400
Medivac
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvT 8 4 0 0.00 0 02:48 04:54 00:41

Kills

6 6 8 1.33 00:43 01:28 00:02 300 300
Reaper
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvT 6 6 8 1.33 4 00:43 01:28 00:02

Kills

4

4

128 26 2 0.08 06:05 09:34 00:14 1,300 0
Scv
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvT 128 26 2 0.08 1 06:05 09:34 00:14

Kills

2

6 0 26 - 05:38 06:01 05:17 0 0
Siegetank
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvT 6 0 26 - 7 05:38 06:01 05:17

Kills

22

4

972 772 338 0.44 05:08 11:34 02:28 115,800 77,200
Corruptor
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 16 0 0 - 0 07:10 07:10 07:10
ZvP 584 480 122 0.25 2 02:45 14:18 00:04
ZvT 372 292 216 0.74 8 05:29 13:14 00:10

Kills

2

6

26

16

66

4

62

38

46

48

10

2

12

14 5 0 0.00 05:57 12:32 00:19 1,000 500
Swarmhostmp
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvP 1 1 0 0.00 0 00:31 00:31 00:31
ZvT 13 4 0 0.00 0 11:23 24:34 00:08

Kills

20 8 6 0.75 16:28 26:32 00:07 800 1,200
Infestor
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvT 20 8 6 0.75 1 16:28 26:32 00:07

Kills

4

2

64 44 126 2.86 03:35 15:56 00:13 13,200 8,800
Ultralisk
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvP 32 32 46 1.44 8 01:04 01:55 00:13
ZvT 32 12 80 6.67 13 06:06 29:58 00:13

Kills

36

8

2

8

10

62

38 38 42 1.11 03:33 06:07 00:23 3,800 7,600
Viper
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvT 38 38 42 1.11 9 03:33 06:07 00:23

Kills

24

18

2,954 2,622 2,952 1.13 03:01 17:40 00:08 262,200 131,100
Hydralisk
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 46 24 110 4.58 6 04:27 08:31 00:26
ZvP 598 496 458 0.92 6 02:09 14:52 00:00
ZvT 2310 2102 2,384 1.13 9 02:28 29:38 00:00

Kills

174

16

34

18

20

6

4

6

34

26

40

16

16

1352

156

114

102

24

4

68

150

10

110

12

38

14

50

24

26

256

8

24

105 80 197 2.46 01:40 06:37 00:08 4,000 8,000
Lurkermp
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvP 11 11 2 0.18 2 00:28 00:47 00:16
ZvT 94 69 195 2.83 11 02:52 12:27 00:00

Kills

2

137

14

9

6

6

1

9

2

1

10

708 430 640 1.49 03:18 07:32 00:11 43,000 43,000
Mutalisk
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 56 14 92 6.57 6 04:39 07:49 00:31
ZvP 376 224 322 1.44 7 03:06 07:48 00:01
ZvT 276 192 226 1.18 7 02:10 07:01 00:02

Kills

22

8

12

2

8

14

6

6

12

10

8

4

2

98

2

26

10

2

8

2

12

10

2

44

4

42

2

4

6

46

2

204

510 338 1,271 3.76 03:24 12:15 00:02 8,450 25,350
Ravager
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 266 168 862 5.13 17 04:21 18:49 00:02
ZvP 156 82 243 2.96 10 03:55 12:06 00:02
ZvT 88 88 166 1.89 11 01:55 05:50 00:02

Kills

73

7

44

4

7

6

3

20

2

1

3

4

43

7

1

1

39

11

5

2

1

1

6

250

11

449

55

2

4

3

28

41

6

11

85

35

3,450 3,382 5,604 1.66 00:38 06:01 00:00 50,730 50,730
Baneling
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 940 920 - - - 00:41 04:30 00:00
ZvP 848 844 - - - 00:20 02:56 00:00
ZvT 1662 1618 - - - 00:54 10:37 00:00

Kills

128

14

6

18

2

960

36

4

92

24

40

4

1664

2240

2

54

22

128

98

68

4,906 3,742 3,132 0.84 02:55 14:31 00:00 280,650 93,550
Roach
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 3026 2264 2,448 1.08 10 03:24 19:38 00:01
ZvP 1332 948 448 0.47 4 03:19 12:41 00:00
ZvT 548 530 236 0.45 7 02:03 11:13 00:00

Kills

142

18

50

10

10

16

8

88

2

4

8

60

4

2

2

34

1072

46

934

102

16

8

122

46

4

20

234

70

962 410 804 1.96 06:22 28:47 00:05 61,500 0
Queen
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 256 114 448 3.93 15 04:51 21:59 00:01
ZvP 294 104 126 1.21 8 06:20 19:40 00:15
ZvT 412 192 230 1.20 9 07:55 44:43 00:01

Kills

20

2

4

16

4

70

4

54

40

4

10

2

20

412

28

6

2

30

4

2

20

50

16,036 6,362 66 0.01 06:05 29:13 00:00 318,100 0
Drone
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 4156 1496 62 0.04 3 05:27 25:16 00:01
ZvP 5736 2218 2 0.00 1 05:45 20:58 00:00
ZvT 6144 2648 2 0.00 1 07:01 41:25 00:00

Kills

2

46

2

14

2

20,168 18,506 3,256 0.18 01:02 14:22 00:00 925,300 0
Zergling
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 5216 4882 1,598 0.33 6 00:42 07:27 00:00
ZvP 4416 4034 552 0.14 7 01:16 08:03 00:00
ZvT 10536 9590 1,106 0.12 4 01:07 27:38 00:00

Kills

106

6

32

12

12

2

2

558

8

76

48

60

18

4

30

1280

36

70

2

70

8

326

182

308

136 116 10 0.09 02:31 12:02 00:03 17,400 17,400
Broodlord
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvP 76 62 6 0.10 1 03:27 11:20 00:01
ZvT 60 54 4 0.07 1 01:35 12:45 00:06

Kills

2

4

4