Season 42 - 1v1 AutoMM

Unit Produced Lost Kills K/D Ratio Avg Life Avg Longest Life Avg Shortest Life Minerals Lost Vespene Lost
26 18 192 10.67 03:51 07:51 00:43 4,500 1,800
Immortal
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvZ 8 4 148 37.00 32 05:34 09:06 01:19
PvP 10 8 20 2.50 5 02:08 05:05 00:38
PvT 8 6 24 4.00 7 03:51 09:22 00:13

Kills

12

4

2

2

6

12

2

2

2

6

70

22

50

16 10 0 0.00 04:42 06:27 03:23 2,000 0
Warpprism
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvZ 2 0 0 - 0 09:23 09:23 09:23
PvP 2 2 0 0.00 0 00:21 00:21 00:21
PvT 12 8 0 0.00 0 04:22 09:37 00:25

Kills

6 4 2 0.50 01:31 04:07 00:09 1,000 600
Voidray
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 6 4 2 0.50 1 01:31 04:07 00:09

Kills

2

1,120 396 22 0.06 04:14 12:33 00:01 19,800 0
Probe
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvZ 144 60 14 0.23 2 02:48 12:17 00:02
PvP 130 24 2 0.08 1 03:20 10:04 00:02
PvT 846 312 6 0.02 1 06:35 15:17 00:00

Kills

2

2

2

14

2

270 208 446 2.14 02:09 06:46 00:12 26,000 10,400
Stalker
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvZ 18 6 20 3.33 4 02:24 04:09 00:22
PvP 38 30 38 1.27 5 01:54 06:23 00:16
PvT 214 172 388 2.26 10 02:10 09:45 00:00

Kills

26

6

4

2

172

50

4

18

10

14

20

8

12

8

92

4 4 48 12.00 01:54 02:07 01:40 1,200 800
Colossus
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 4 4 48 12.00 20 01:54 02:07 01:40

Kills

44

4

12 12 18 1.50 00:38 01:32 00:18 1,800 1,800
Oracle
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 12 12 18 1.50 6 00:38 01:32 00:18

Kills

4

14

26 26 16 0.62 00:32 02:02 00:03 3,900 2,600
Phoenix
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 26 26 16 0.62 3 01:05 04:04 00:06

Kills

6

2

8

2 2 0 0.00 00:29 00:35 00:24 200 50
Adept
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvP 2 2 0 0.00 0 00:29 00:35 00:24

Kills

90 86 134 1.56 01:45 06:50 00:08 4,300 8,600
Sentry
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvP 10 8 14 1.75 4 01:51 05:55 00:08
PvT 80 78 120 1.54 6 01:39 07:45 00:09

Kills

10

4

2

2

30

12

6

6

62

454 420 376 0.90 00:55 07:25 00:00 42,000 0
Zealot
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvP 32 30 2 0.07 1 00:59 05:07 00:01
PvT 422 390 374 0.96 5 00:50 09:44 00:00

Kills

4

2

116

24

4

10

10

18

8

180

18 10 28 2.80 04:38 08:24 01:13 0 0
Archon
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 18 10 28 2.80 4 04:38 08:24 01:13

Kills

12

10

2

2

2

14 10 18 1.80 02:32 08:25 00:14 1,250 1,250
Darktemplar
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 14 10 18 1.80 4 02:32 08:25 00:14

Kills

10

4

4

44 42 14 0.33 00:43 08:29 00:03 2,100 6,300
Hightemplar
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 44 42 14 0.33 6 00:43 08:29 00:03

Kills

2

12

10 8 0 0.00 03:58 09:27 00:25 200 600
Observer
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
PvT 10 8 0 0.00 0 03:58 09:27 00:25

Kills

81 71 46 0.65 02:27 07:33 00:12 10,650 5,325
Vikingfighter
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 5 5 1 0.20 1 01:10 02:38 00:16
TvT 42 36 24 0.67 3 03:18 10:04 00:18
TvZ 34 30 21 0.70 4 02:51 09:57 00:04

Kills

1

1

6

6

1

4

1

1

13

4

2

24 14 24 1.71 02:33 08:16 00:21 2,800 1,400
Ghost
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 24 14 24 1.71 3 02:33 08:16 00:21

Kills

20

2

2

2 2 11 5.50 02:04 02:05 02:03 300 300
Cyclone
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvZ 2 2 11 5.50 6 02:04 02:05 02:03

Kills

1

1

3

2

1

1

108 74 362 4.89 02:28 10:50 00:10 22,200 14,800
Thor
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 52 34 76 2.24 8 02:29 11:34 00:01
TvZ 56 40 286 7.15 17 02:27 10:05 00:18

Kills

14

6

8

2

6

6

4

12

10

82

2

58

92

2

8

2

4

18

610 438 2,760 6.30 03:04 11:26 00:03 65,700 54,750
Siegetank
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 172 150 332 2.21 16 01:57 11:05 00:02
TvT 184 94 508 5.40 16 04:06 10:54 00:03
TvZ 254 194 1,920 9.90 37 03:08 12:21 00:05

Kills

68

14

128

2

442

48

8

18

68

2

6

6

12

1278

232

152

92

2

2

22

6

4

16

74

22

36

598 358 552 1.54 00:55 03:18 00:02 35,800 0
Hellion
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 266 164 150 0.91 6 00:44 03:54 00:02
TvT 68 64 58 0.91 9 01:17 04:00 00:04
TvZ 264 130 344 2.65 11 00:45 02:02 00:01

Kills

4

6

14

12

4

2

214

6

12

12

2

26

110

128

74 56 216 3.86 02:39 07:44 00:12 8,400 8,400
Liberator
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 39 30 41 1.37 6 03:17 11:10 00:11
TvT 4 4 3 0.75 2 00:24 00:31 00:17
TvZ 31 22 172 7.82 20 04:15 11:31 00:09

Kills

10

3

11

6

4

1

1

116

29

6

17

2

1

2

7

1,136 842 1,448 1.72 02:44 11:00 00:01 84,200 21,050
Marauder
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 470 338 430 1.27 8 02:43 11:49 00:00
TvT 220 152 230 1.51 4 02:41 10:17 00:00
TvZ 446 352 788 2.24 11 02:48 10:55 00:05

Kills

218

80

24

10

4

6

110

8

34

4

10

568

64

32

42

6

14

14

2

8

58

58

74

7,078 5,990 5,568 0.93 02:00 11:16 00:00 299,500 0
Marine
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 1820 1540 848 0.55 5 02:13 13:08 00:00
TvT 2256 1808 1,178 0.65 7 01:51 10:12 00:00
TvZ 3002 2642 3,542 1.34 12 01:56 10:29 00:00

Kills

422

20

60

4

28

20

2

10

6

6

2

4

676

14

20

26

64

2

32

48

8

6

12

96

2404

238

94

120

2

10

4

2

72

22

8

26

8

4

8

250

354

238

358 172 0 0.00 04:52 13:20 00:12 17,200 17,200
Medivac
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 102 42 0 0.00 0 05:06 14:27 00:08
TvT 94 36 0 0.00 0 04:41 10:54 00:11
TvZ 162 94 0 0.00 0 04:51 14:40 00:19

Kills

108 108 132 1.22 01:08 03:08 00:16 5,400 5,400
Reaper
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 12 12 14 1.17 3 01:06 02:04 00:13
TvT 66 66 82 1.24 12 01:03 03:22 00:14
TvZ 30 30 36 1.20 4 01:15 03:58 00:23

Kills

12

20

6

30

2

2

42

6

12

6,206 2,118 128 0.06 06:51 17:15 00:00 105,900 0
Scv
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 2064 930 44 0.05 3 06:01 17:57 00:00
TvT 1988 508 20 0.04 2 06:29 14:08 00:00
TvZ 2154 680 64 0.09 3 08:03 19:39 00:00

Kills

14

10

4

8

4

6

56

6

16

2

2

76 64 96 1.50 05:22 09:42 03:45 4,608 1,600
Widowmine
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
TvP 68 62 94 1.52 7 01:54 11:52 00:03
TvT 4 2 2 1.00 1 03:35 06:07 01:04
TvZ 4 0 0 - 0 10:38 11:08 10:08

Kills

14

2

8

2

4

6

2

4

6

2

10

36

274 170 250 1.47 03:46 07:01 00:26 25,500 25,500
Broodlord
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 18 2 26 13.00 3 07:24 08:19 00:43
ZvP 10 10 8 0.80 2 00:35 00:37 00:31
ZvT 246 158 216 1.37 9 03:21 12:07 00:06

Kills

8

64

34

32

6

10

24

2

14

56

1,166 930 310 0.33 04:54 12:13 00:08 139,500 93,000
Corruptor
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 24 22 24 1.09 3 08:28 11:02 00:18
ZvP 340 302 94 0.31 4 02:42 11:43 00:05
ZvT 802 606 192 0.32 5 03:33 13:55 00:02

Kills

6

8

18

28

18

4

12

30

70

12

54

16

26

2 2 0 0.00 00:11 00:11 00:11 200 300
Infestor
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvT 2 2 0 0.00 0 00:11 00:11 00:11

Kills

64 52 0 0.00 02:38 07:57 00:24 5,200 10,400
Viper
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 8 6 0 0.00 0 06:03 09:53 00:59
ZvP 2 2 0 0.00 0 00:08 00:08 00:08
ZvT 54 44 0 0.00 0 01:43 13:51 00:05

Kills

1,042 1,036 1,342 1.30 00:30 02:57 00:01 15,540 15,540
Baneling
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 270 270 - - - 00:16 02:18 00:00
ZvP 224 218 - - - 00:59 04:46 00:00
ZvT 548 548 - - - 00:15 01:46 00:03

Kills

34

2

2

4

16

6

430

708

2

10

2

62

6

44

1,520 1,294 1,700 1.31 02:39 05:39 01:21 129,400 129,400
Mutalisk
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 24 0 2 - 1 03:54 03:54 03:51
ZvP 276 204 228 1.12 6 02:26 06:25 00:02
ZvT 1220 1090 1,470 1.35 9 01:37 06:40 00:10

Kills

6

8

26

12

2

4

2

10

12

6

4

382

8

24

120

32

20

40

20

14

10

4

14

16

12

760

118

8 8 0 0.00 00:11 00:13 00:09 2,400 1,600
Ultralisk
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvT 8 8 0 0.00 0 00:11 00:13 00:09

Kills

378 286 639 2.23 03:57 15:42 00:01 14,300 28,600
Lurkermp
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 55 35 209 5.97 19 04:58 20:09 00:01
ZvP 99 71 90 1.27 7 04:10 12:01 00:02
ZvT 224 180 340 1.89 20 02:45 14:57 00:00

Kills

42

3

9

1

12

1

4

79

13

93

26

9

13

46

7

76

45

2

2

2

9

103

26

16

5,508 4,552 3,984 0.88 02:56 16:28 00:00 455,200 227,600
Hydralisk
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 612 438 778 1.78 12 03:11 20:27 00:01
ZvP 1482 1202 822 0.68 6 02:47 13:11 00:00
ZvT 3414 2912 2,384 0.82 8 02:50 15:45 00:00

Kills

322

12

118

4

22

46

6

24

48

8

30

22

14

762

110

2

370

204

46

94

112

122

8

32

14

4

242

32

222

62

12

74

40

78

12

38

28

4

388

38

52

632 390 24 0.06 03:30 14:55 00:06 19,500 19,500
Overseer
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 190 98 10 0.10 1 04:07 15:34 00:09
ZvP 188 110 10 0.09 1 03:14 14:38 00:04
ZvT 254 182 4 0.02 2 03:09 14:33 00:06

Kills

36,692 13,278 228 0.02 05:52 25:23 00:00 663,900 0
Drone
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 10586 3150 156 0.05 2 05:29 28:35 00:01
ZvP 10376 3620 24 0.01 1 05:41 23:13 00:00
ZvT 15730 6508 48 0.01 3 06:26 24:22 00:00

Kills

2

6

6

2

10

18

118

4

4

20

34

4

9,490 1,838 0 0.00 06:44 23:16 00:01 183,800 0
Overlord
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 3020 466 0 0.00 0 06:01 24:40 00:03
ZvP 2726 542 0 0.00 0 06:26 20:22 00:02
ZvT 3744 830 0 0.00 0 07:45 24:46 00:00

Kills

1,982 678 1,540 2.27 06:29 23:39 00:01 101,700 0
Queen
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 712 252 1,000 3.97 10 05:21 26:18 00:01
ZvP 538 162 180 1.11 4 06:32 20:17 00:01
ZvT 732 264 360 1.36 8 07:35 24:23 00:01

Kills

30

12

4

4

2

40

12

106

4

22

148

2

8

8

6

2

766

58

30

2

50

2

66

18

2

34

14

10

1,969 1,530 4,070 2.66 02:14 13:26 00:00 38,250 114,750
Ravager
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 438 332 906 2.73 14 02:37 13:58 00:01
ZvP 456 343 645 1.88 14 02:04 13:31 00:01
ZvT 1075 855 2,519 2.95 15 02:02 12:50 00:00

Kills

199

52

164

1

8

17

5

4

25

2

2

4

2

1223

115

5

238

145

67

39

8

43

1

3

10

165

9

551

71

6

2

13

69

2

19

50

11

526

68

73

25,124 20,452 17,626 0.86 02:07 15:00 00:00 1,533,900 511,300
Roach
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 9188 7002 9,632 1.38 12 02:15 15:17 00:00
ZvP 7044 5614 3,640 0.65 7 02:05 14:54 00:00
ZvT 8892 7836 4,354 0.56 9 02:01 14:48 00:00

Kills

1324

282

570

24

26

86

110

12

1878

194

4

2

612

206

102

80

14

194

4434

196

3596

184

52

284

26

102

8

1106

1020

894

21,704 19,984 4,640 0.23 01:08 10:38 00:00 999,200 0
Zergling
Matchup Produced Lost Kills K/D Ratio Hero Unit (kills) Avg Life Longest Life Shortest Life
ZvZ 6476 5868 2,664 0.45 7 00:57 07:42 00:00
ZvP 7388 6850 858 0.13 5 01:07 11:08 00:00
ZvT 7840 7266 1,118 0.15 4 01:20 13:04 00:00

Kills

102

40

78

4

8

6

8

2

132

14

82

250

38

18

20

4

60

2092

46

84

200

6

6

550

384

402